Veelgestelde vragen

Vind snel antwoorden op je vragen en informatie over LeerGewoonte

Wie kan er bij LeerGewoonte terecht?

Iedereen die zich wil ontwikkelen op het gebied van onderwijs en vitaliteit. Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk onderwijsinstellingen, opleidingsinstituten, middelgrote tot grote organisaties en particulieren.

Waarin onderscheidt LeerGewoonte zich van anderen?

Wij hebben expertise in huis op het gebied van vitaliteit en (docenten)professionalisering. Je kunt je namelijk pas echt goed ontwikkelen als je daar de tijd en mentale ruimte voor hebt. Daarnaast zijn wij experts op het gebied van het langdurig meten en verbeteren van vitaliteit. Door onze wetenschappelijke achtergrond en praktijkervaring kunnen we de effectiefste methodes inzetten voor duurzame gedragsverandering en gewoontevorming.

Over welke onderwerpen bieden jullie opleidingen aan?

We passen onze expertise toe op de volgende onderwerpen:

Onderwijskundig
 • Formatief handelen
 • MT-begeleiding
 • Curriculumontwerp
 • Bouwstenen van leerdoelen en ze betekenisvol maken
 • Eigenaarschap
 • Zicht krijgen op leerlingen
 • Differentiatie
 • Feedback
 • Motivatie
 • Motiverende gespreksvoering
 • Activerend onderwijs
 • Digitale didactiek
 • Plannen, organiseren en prioriteren
 • Leren leren
 • Reflecteren
 • Digitale afleiding, concentratie en uitstelgedrag
De onderwijskundige onderwerpen vallen onder de volgende hoofdthema's van de NPO menukaart onderwijsinterventies:
 • Didactische modellen en werkvormen
 • Beheersingsleren
 • Feedback
 • Metacognitie & zelfregulatie
 • Samenwerkend leren
 • Spelend leren
 • Toetsen en evalueren
 • Feedback
 • Formatief evalueren in het VO/HO
Professionalisering en ontwikkeling
 • Professionalisering
 • Professionalisering schoolcultuur
 • Vormgeven van professionalisering
 • Schoolontwikkeling en verbetercultuur
Vitaliteit
 • Stress
 • Werkdruk
 • Leefstijl
 • Slaap
 • Timemanagement
 • Werk-privébalans
 • Emotionele belasting
 • Veerkracht
 • Mindset
 • Faalangst
Wat voor type interventies bieden jullie allemaal aan?

De vorm van de interventie is afhankelijk van de behoeften van het personeel van de opdrachtgever. Daarom inventariseren we die eerst goed aan de hand van gesprekken en/of metingen. Hierdoor is het van belang dat we snel in gesprek gaan!

Je kunt bij ons terecht voor verschillende interventies:

Verandertrajecten

Bij verandertrajecten begeleiden we een hele organisatie door een gedrags- of cultuurverandering. We brengen het huidige gedrag in kaart, stellen een leergang op maat op, gaan aan de slag en houden een vinger aan de pols zodat we op koers liggen voor de gewenste resultaten.

Opleidingen

Onze opleidingen bestaan uit een leergang van meerdere bijeenkomsten (zie bij de vorige vraag over welke onderwerpen we opleidingen aanbieden).

Studiedagen

Studiedagen verzorgen we vooral voor onderwijsinstellingen. Deze geven we samen vorm met het managementteam, de teamleiders en eventueel docenten die een opleiding van ons hebben gevolgd (lees hier meer).

PSA's

PSA staat voor psychosociale arbeidsbelasting. Het periodiek in kaart brengen van de psychosociale arbeidsbelasting is verplicht volgens de Arbowet. Wij bieden PSA's aan voor organisaties en voor onderwijsinstellingen.

Coaching

Coaching is onze meest persoonlijke interventie. We brengen in kaart hoe jouw gewoonten tot stand zijn gekomen. We meten en analyseren daarvoor je gedrag (met een app). Vervolgens gaan we samen aan de slag met ons 7-STAPPENplan om je doelen te bereiken (klik hier voor de gratis infographic). Afhankelijk van hoe moeilijk het gedrag is dat jij wilt veranderen, spreken we vaker of minder vaak af. Natuurlijk alleen op momenten dat het jou goed uitkomt.

Workshops, webinars en lezingen

Bij workshops, webinars en lezingen gaan we op een interactieve manier met een groep aan de slag om kennis en vaardigheden over te brengen.

Boek

De oprichter van LeerGewoonte heeft een boek geschreven over effectieve didactiek voor het HBO en voor het VO.

Welke kerndeskundigen heeft LeerGewoonte in huis?

Ons team bestaat uit een mix van psychologen (neuropsychologen, biopsychologen, arbeids- en organisatiepsychologen) en onderwijskundigen die tientallen jaren voor de klas hebben gestaan. Hierdoor beschikken wij over een brede expertise in onderwijs en vitaliteit! (Zie ook ons team voor informatie over de expertise van onze specialisten.)

Hoe kom ik in contact met LeerGewoonte?

Ons team is flexibel in communicatiewijze (Telefoon, E-mail, Google Meet, Whatsapp), werktijd en locatie, en er is altijd wel een collega van ons beschikbaar voor vragen. Bovendien wordt hulp zowel fysiek als online aangeboden. Volg ons ook op, LinkedIn waar we regelmatig gratis tips geven. Bovendien kan je ook via deze link een gratis gesprek met ons inplannen.

In welke branches heeft LeerGewoonte ervaring?

Wij hebben ervaring met zowel grote als kleine organisaties. We beschikken over brede branche-ervaring binnen onder andere onderwijsinstellingen, opleidingsinstituten, IT en gezondheidszorg. Wij zijn inzetbaar voor iedere branche en hebben opdrachten uitgevoerd bij tientallen VO- en HO-scholen, de Universiteit van Amsterdam, het Amsterdam Medisch Centrum, Hogeschool Rotterdam, Thomas More-docentenopleiding, Echt Onderwijs, WeTransfer, Eneco en Nivea, om er maar een paar te noemen. Daarnaast hebben wij ook honderden 1-op-1 coachingsessies verzorgd voor particulieren.

Kunnen de diensten van LeerGewoonte vergoed worden?

Ja, je kunt onze trainingen op verschillende manieren vergoed krijgen of er subsidie voor aanvragen. Wij hebben het voor je op een rijtje gezet:

Via je werkgever

Veel bedrijven beschikken over een ontwikkel- en opleidingsbudget. Dit budget kan onder andere besteed worden aan onze trainingen voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, zoals stressreductie en duurzame inzetbaarheid.

In je CAO staat of er een ontwikkel- en opleidingsbudget is opgenomen. Je CAO is online te vinden of kan opgevraagd worden bij je HR-manager of leidinggevende. Wanneer zij je niet kunnen helpen, neem contact op met jouw bedrijfsarts om de mogelijkheden te bespreken.

Plan hier een gratis oriëntatiegesprek bij ons in om een passende offerte te maken voor jouw werkgever.

Via de Belastingdienst

Als je als particulier een training wilt volgen in 2021 en geen studiefinanciering ontvangt, kun je de kosten aftrekken bij de Belastingdienst onder scholingskosten. Het moet gaan om een leertraject waarbij je wordt begeleid bij je huidige of toekomstige baan.

Je moet je studiekosten bij elkaar optellen en daar trek je de vergoeding van je werkgever voor scholing vanaf. Het bedrag dat overblijft, is de aftrek voor studiekosten. De maximale aftrek per jaar is €15.000. Er is wel een drempel van €250 die je zelf moet betalen. Stel dat je training €2000 kost en je werkgever vergoedt €1000, dan is de berekening €2000-€1000-€250 = €750. Het bedrag dat overblijft (€750), is de aftrek voor studiekosten. Klik hier om de exacte voorwaarden te bekijken.

Ben je een zelfstandig ondernemer?

Dan kun je de kosten van onze trainingen aftrekken bij de inkomstenbelasting onder de post bedrijfskosten. De BTW (21%) is terug te vorderen bij de Belastingdienst. Voor meer informatie over de voorwaarden, klik hier.

Via het PGB of UWV

Als je op dit moment leeft met een persoonsgebonden budget, kun je de kosten onder bepaalde voorwaarden vergoed krijgen. Wanneer je een uitkering ontvangt van het UWV, informeer dan naar de beschikbare financiële middelen voor jouw herstel en re-integratie. Via een individuele re-integratieovereenkomst reserveert het UWV een budget voor coaching.

Zorgverzekering

Onze trainingen behoren niet tot het basispakket en worden vanuit aanvullende verzekeringen meestal niet vergoed.

Subsidie via menukaart NPO-gelden

Onze diensten vallen onder de volgende onderwerpen:

 • Didactische modellen en werkvormen
 • Beheersingsleren
 • Feedback
 • Metacognitie & zelfregulatie
 • Samenwerkend leren
 • Spelend leren
 • Toetsen en evalueren
 • Formatief evalueren in het VO/HO
 • Professionalisering en ontwikkeling
 • Professionalisering
 • Vormgeven van professionalisering
 • Schoolontwikkeling en verbetercultuur

Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met ons.

Wat is het verschil tussen een coach en psycholoog?

Zowel een coach als een psycholoog geven persoonlijke aandacht en willen helpen het gedrag van mensen te verbeteren of veranderen. Het verschil zit in de behandelmethode. Een psycholoog richt zich vooral op hoe gedrag is gevormd door in het verleden te graven naar onderliggende problemen. Een coach is juist toekomstgericht en pakt problemen aan die direct resultaat bieden. Het is wetenschappelijk bewezen dat coaching een positief effect heeft op iemands prestatievermogen en vaardigheden. Wij richten ons doorgaans op oplossingsgerichte coaching, maar passen waar nodig motiverende gespreksvoering toe uit de psychologie.

Klik hier voor een overzicht van wetenschappelijke artikelen over coaching.

Waar kan ik de algemene voorwaarden vinden?

De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze diensten kun je hier vinden.

Wat is jullie klachtenprocedure?

Klachtenprocedure

Doel van de procedure

Het doel van deze procedure is het structureren van het proces van de behandeling van klachten binnen de organisatie. Door deze structurering dienen klachten van cursisten zodanig te worden ontvangen, geregistreerd, behandeld en geëvalueerd dat:

 • De cursist zo goed mogelijk tevreden wordt gesteld.
 • Herhaling van de klacht wordt voorkomen.
Werkwijze

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. De klachtenprocedure bestrijkt twee termijnen en heeft een doorlooptijd van maximaal twee weken.

Termijn één is de ontvangst van de klacht. De registratie van de klacht vindt plaats binnen 5 werkdagen. De klant ontvangt tevens binnen vijf werkdagen een bevestiging dat de klacht is ontvangen.
Termijn twee is de afhandeling van de klacht. De klacht wordt binnen twee weken afgehandeld.

2.1 Behandelen van een klacht

De ontvanger stelt, indien mogelijk en nodig, een passende oplossing voor aan de cursist. De ontvanger legt de oplossing vast op het klachtenformulier. Indien de ontvanger de klacht zelf niet of niet direct kan oplossen, wordt deze voorgelegd aan een collega die over het desbetreffende onderwerp gaat of aan de eigenaren Jay en David.

Er dient te worden vermeld:

 • Behandelaar van de klacht
 • Oorzaak
 • Oplossing
 • Datum

De doorlooptijd van klacht tot oplossing is maximaal twee weken. Bij de behandeling van de klacht wordt een onafhankelijke derde betrokken. De bewaartermijn van de klacht is 2 jaar.

2.2 Onafhankelijke derde

De cursist kan, als hij of zij het voorstel om de klacht op te lossen niet accepteert, een beroep doen op een onafhankelijke derde. De heer Michiel Lucassen (Michiel@vernieuwenderwijs.nl) treedt op als onafhankelijke derde in het afhandelen van de klacht. De uitspraak van deze onafhankelijke derde is bindend voor beide partijen.

2.3 Vaststellen oorzaak en oplossen probleem

De behandelaar, indien nodig in overleg met de collega’s en/of eigenaren, stelt de mogelijke oorzaken van de klacht vast en gaat na of een structurele oplossing c.q. preventieve maatregelen gewenst zijn. Oorzaak en oplossingen moeten op het klachtenformulier worden aangegeven.

Verantwoordelijkheden

Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor het correct ontvangen van een klacht. De klachtenbehandelaar is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de klacht, de archivering van het klachtenformulier en de daaraan gerelateerde documenten. De directeur is verantwoordelijk voor de analyse van de klachten.

Registraties

Het klachtenformulier wordt opgeslagen op de computer in de map afgehandelde klachten. De registratie van de in behandeling zijnde klachten wordt eveneens op de computer bewaard. De klachtenformulieren dienen opgeslagen te worden met als documentnaam het klachtnummer en de naam van de klachtindiener.

Analyse van de klachten

Het klachtenformulier wordt na afhandeling van de klacht in de tekenmap van de directeur gedaan. De klachten worden (geanonimiseerd) in het teamoverleg besproken, zodat alle medewerkers op de hoogte zijn van de klacht en de afhandeling (leren om herhaling te voorkomen).

Hebben jullie keurmerken?

Wij hebben het CRKBO-keurmerk voor geregistreerde opleidingsinstellingen.

Sommige van onze psychologen hebben het NIP-keurmerk voor Nederlandse psychologen.

Wij zitten in het goedkeuringstraject van het Loket Gezond Leven van het RIVM voor wetenschappelijk goed onderbouwde interventies.

Back to top
Staat je vraag er niet tussen?

Plan een afspraak!